Регионален емпиричен TEC модел на базата на данни на CODE

Разработен е регионален емпиричен ТЕС модел на влиянието на геомагнитната и слънчева активност с времеви мащаби от дни до месец (за подробности вижте PDF файла). ТЕС моделът, покриващ територията на Балкански полуостров (35-50ºN; 15-30ºE), е разработен на базата на CODE ТЕС данни за периода 1999-2015 и предлага часови карти на актуалния ТЕС за текущия и за следващия ден (т.е. за 48 часа).


TEC над България