Дискусионен клуб

Защо имаме нужда от дискусионен клуб:

Известно е, че научните изследвания трябва да намират и предлагат решения на важни за обществото проблеми. Да, това наистина е един от важните аспекти на науката, но тя е и нещо повече - тя е преди всичко свободна обмяна на научни идеи, подходи и гледни точки. Развитието на науката показва, че то е тясно свързано с непрекъснатия диалог между съревноваващи се идеи потвърдени от експериментални или наблюдателни факти.
Всички ние, от т.н. науки за Земята, се занимаваме с изследване на процесите в Земята, атмосферата, океана и космическото пространство, които са взаимно свързани и в много случаи изучаването на дадено явление в една област изисква информация за възможни негови ефекти в други области. Това поражда необходимост не само да се запознаем кой с какви проблеми се занимава, но и да намерим връзка помежду си. Вярваме, че дискусионният клуб ще ни даде възможност за свободна обмяна на научни идеи, подходи, съвременни методи за анализ на данни, както и ще доведе до решаване на нови гранични задачи резултат от комплексното изследване на процесите в Земята, атмосферата и космоса.

ПОКАНА

На 20 април (понеделник) 2015 г. от 15:00 ч. в заседателна зала № 101 на НИГГГ към БАН ще бъде представен доклад на тема:

Търсене на метеорологични и магнитни индикатори за подготвящи се земетресения в Югоизточна Европа - Цветелина Величкова (НИГГГ)

Поканват се всички колеги да присъствуват на доклада.

П Р О Г Р А М А

Физика на Земята, атмосферата и космоса - съвременни проблеми

 1. Усъвършенствувана методика за анализ на спътникови данни: приложение върху измерванията на инструмента SABER на спътника TIMED - Пламен Мухтаров (ГФИ) [PPT],
 2. Нови резултати за глобалното разпределение и климатологията на атмосферните приливи получени от SABER/TIMED (2002-2007г.) - Дора Панчева (ГФИ) [PPT],
 3. Какво научихме от прибора RADOM на спътника Chandrayan-1 - Цветан Дачев (ИСЗВ) [PPT],
 4. Реконструкция на електронните профили във външната йоносфера и плазмосферата - Иван Кутиев (ГФИ) [PPT],
 5. Дължинни вариации във външната йоносфера на средни и ниски ширини в резултат от преноса на взаимодействие в системата тропосфера-средна атмосфера-йоносфера - Людмил Банков (ИКИ) [PPT],
 6. Конвекция в Земното ядро: приближение на Boussinesq или "подхода за несвиваема течност" - Александър Ануфриев (ГФИ)[PPT],
 7. Мониторинг на сеизмичността и анализ на сеизмогенните процеси на територията на България - Емил Ботев (ГФИ)
 8. Съвременни движения на земната кора с GPS измервания - Иван Георгиев (ЦЛВГ)
 9. Турбулентната теория - един нов поглед към глобалната геодинамика - Бойко Рангелов (ГФИ) [PPT],
 10. Земетресението в L`Aquila на 06.04.2009 г. - ULF ефекти в магнитното поле измерено в L`Aquila и Панагюрище - Петко Неновски (ГФИ)
 11. Числен модел на системата магнитослой - магнитосфера - Поля Добрева (ИМ)
 12. Влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта - Валери Спиридонов (НИМХ) [PPT]
 13. Слънчевото динамо и Земя климат - Катя Георгиева (ИСЗВ)
 14. Механизми на въздействие на слънцето върху системата стратосфера-тропосфера - Наталия Килифарска (ГФИ) [PPT]
 15. Климатичните промени - мит или обективна реалност - Акад. Стойчо Панчев
 16. Нелинейният анализ на времеви редове и неговите приложения в хидродинамиката, биологията, икономиката и социалната динамика - Николай К. Витанов (ИМ) [PPT]
 17. Използване на магнитни методи за оценка на относителната степен на замърсяване на околната среда с тежки метали - Диана Йорданова (ГФИ)
 18. Числено моделиране на замърсяването на атмосферата - Костадин Ганев (ГФИ)
 19. Геодезически изследвания на сеизмогенни зони - Димитър Димитров (НИГГГ)
 20. Използване на цифровата сеизмологична информация от НОТССИ за практическо решаване задачата за механизми на земетресения в района на Централни Балкани -Илиана Попова (НИГГГ)
 21. Моделиране на MSTIDs по GPS-TEC данни - Иван Кутиев (НИГГГ)
 22. Процеси на свързване в системата атмосфера-йоносфера: 1. Глобална реакция на йоносферата на атмосферни приливи - Дора Панчева (НИГГГ)
 23. Новата книга - Природни бедствия - нелинейности и оценка (включително нови изследвания по цунами) - Бойко Рангелов (НИГГГ)
 24. Процеси на свързване в системата атмосфера-йоносфера: 2. Глобална реакция на йоносферата на периодични колебания от слънчев произход - Пламен Мухтаров (НИГГГ)
 25. Процеси на свързване в системата атмосфера-йоносфера: 3. Глобална реакция на йоносферата на внезапни стратосферни затопляния - Дора Панчева (НИГГГ)
 26. Существует ли связь между палеовековыми вариациями геомагнитного поля и климатом? - В. Г. Бахмутов (Институт геофизики имени С. И. Субботина, НАМ Украйны, г. Киев)[PPT]
 27. Морфологические признаки в структуре геомагнитных вариаций в связи с землетрясениями в зона Вранча - В. Г. Бахмутов (Институт геофизики имени С. И. Субботина, НАМ Украйны, г. Киев)[PPT]
 28. Современное состояние общей циркуляции воздуха и климата на Северном полушарии -проф. Вазира Мартазинова (Институт по Хидрология и Метеорология към Украинската Академия на Науките, Киев)
 29. Приложение на интелигентни методи за обработка и анализ на геоданни - Любка Пашова (НИГГГ)[PDF]
 30. Емпирично моделиране и прогнозиране на геофизични процеси за целите на йоносферната физика - Борислав Андонов (НИГГГ)[PDF]
 31. Нови резултати от изследване на космическата радиация- Цветан Дачев (ИКИТ)[PDF]
 32. Глобалната геодезическа система за наблюдание GGOS на Земята и приносът на геодезическите изследвания за установяване измененията на морското ниво - Любка Пашова (НИГГГ)[PDF]
 33. Глобален емпиричен фонов модел на тоталното електронно съдържание на йоносферата (ТЕС)- Пламен Мухтаров (НИГГГ)[PDF]
 34. Изследване на плазмени, геоелектромагнитни, гравитационни и геотермални аномални явления и структури. І. Изследване на взривни плазмени аномални явления и структури - Божидар Сребров (НИГГГ)[PDF]
 35. Изследване на плазмени, геоелектромагнитни, гравитационни и геотермални аномални явления и структури. II. Изследване на геоелектрични, гравитационни и геотермални аномални явления и структури - Божидар Сребров (НИГГГ)[PDF]
 36. Съвременни вариации на климата и връзките им с магнитното поле и озона в ниската стратосфера - Наталия Килифарска (НИГГГ)
 37. Състояние на стратосферния и мезосферния озон над България за периода 1996 - 2012 - Петя Калейна (НИГГГ)[PDF]
 38. Процеси на свързване в системата литосфера-атмосфера-йоносфера - Петко Неновски (НИГГГ)
 39. Търсене на метеорологични и магнитни индикатори за подготвящи се земетресения в Югоизточна Европа -Цветелина Величкова (НИГГГ)[PDF]