Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География
Национален център за геоинформация (НЦГИ)
Tропосферен озон Система за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух - това е напълно автоматизирана система, базирана на съвременни и световно признати модели. Тя ползва в пълен обем националната прогноза на времето и прогнозира нивата на приземен озон за 2 денонощия напред, като изпълнява нормативните и европейско признатите критерии за качество на прогнозата. Обновява се на всеки 12 часа.
Химическо време Българската информационна система за прогнозиране на химическото време е създадена на базата на системата US EPA Models-3: MM5 (метеорологичен препроцесор), SMOKE (емисионен препроцесор) и CMAQ (модел на химическия транспорт). Метеорологични данни за системата са NCEP Global Forecast data. В момента системата се включва автоматично веднъж на ден. Прогнозният период е 3 дни (72 часа).
Общото количество озон Общото количество озон в атмосферата се измерва в Добсънови единици (DU), които представят височината на общото количество озон, приведена към нормално налягане и температура в единици 0.01 мм.
Стойностите му варират значително в зависимост от сезона. За периода 1996 - 2013 г. се наблюдава тенденция за увеличение на озона над България с около 0.3 DU за година. През м. февруари 2019 г. средномесечната стойност е: 330
През м. февруари 2018 г. тя е била: 359
UV - индекс Нивото на ултравиолетовата радиация се представя с UV - индекс, при стойности под 2 нивото се счита за ниско, при стойности от 2 до 5 - средно, а над 5- високо. В момента:

UV-радиация в София - ОТСЪСТВУВА.
Не е необходима защита.

Освен от денонощното време и сезона, UV- индексът зависи от облачността. В прогнозата за утре със син цвят са показани вероятните стойности.
Геомагнитната активност Геомагнитната активност е мярка за смутеност на земното магнитно поле в глобален мащаб и се представя с Kp - индекс. Стойности под 4 означават спокойно състояние, стойности между 4 и 5 - активно, над 5- магнитна буря.
Състояние в момента: СПОКОЙНО. Тричасов индекс - 1
През последните 24 часа: СПОКОЙНО. Максимален тричасов индекс - 1
Йоносферна прогноза Представените прогнозни критични честоти на йоносферата над България могат да бъдат полезни на радиолюбителите и на всички, които се занимават с късовълнови радиосвръзки. Освен от денонощното време и сезона, те зависят и от нивото на геомагнитната активност през последното денонощие.
Състояние на йоносферата днес: СПОКОЙНО.
Тоталното електронно съдържание (TEC) Представените карти на тоталното електронно съдържание (TEC) в йоносферата могат да бъдат полезни за GNSS навигационните системи. Освен от денонощното време и сезона, глобалното разпределението на TEC зависи и от нивото на геомагнитната активност през последното денонощие.
Състояние на йоносферата днес: СПОКОЙНО.