Геомагнитна обсерватория Панагюрище – PAG
Данни за днес
Архив

Оценъчни локални К - индекси

Estimated K-indicies
  00-03UT 03-06UT 06-09UT 09-12UT 12-15UT 15-18UT 18-21UT 21-24UT
29.09 02 02 02 02 02 01 01 01
30.09 01 02 02 02 02 02 03 03
01.10 03 02            

Детайли на компонентите на магнитното поле днес

Компонентата F е тотален интезитет, в нанотесли [nT]

F total

Деклинацията D е ъгъл между географския и магнитния полюс в ъглови минути ['].

declination

Компонентата H е хоризонтален интензитет в нанотесли [nT]

H [nT]

Компонентата Z е вертикален интензитет в нанотесли [nT] (насочена надолу).

Z, [nT]

Във всяка точка от земната повърхност и околоземното пространство векторът на геомагнитното поле (ГМП), като функция на времето се дели условно на две части: “постоянна”, дължаща се на източници, намиращи се във вътрешността на Земята и “променлива”, имаща извънземен произход. Характерна особеност на вектора на ГМП са непрекъснатите изменения (вариации) на големината и посоката му не само във времето, но и в пространството. Вариациите във времето се регистрират непрекъснато във около 150 постоянно действащи Геомагнитни обсерватории, една от които е геомагнитна обсерватория – Панагюрище.

Още информация...