Пояснения за прогнозата и картата

На фигурата са изобразени картини на прогнозното ниво на озона започвайки от настоящия метеорологичен срок (00 или 12 ч UTC) до 48 часа напред. За концентрациата на озон в дадено място / време може да се съди съобразно скалата в лявата страна. Мерната еденица е [мкг/м3].

При поставянето на курсора на мишката върху маркер от дясната скала се изобразава желаната картина (т.е. избрания час).

При поставяне на курсора върху маркера "Play" (долу, дясно) се получава анимация от всички налични картини.