Геомагнитна буря 29 октомври - 01 ноември 2003

Kp - index

Дневна страна Нощна страна

Релативен TEC от данните Релативен TEC от модела

TEC от данните

TEC от модела