Проверете как трябва да постъпите ако трябва да стоите на слънце и времето е ясно...

Изберете типа кожа
Изберете дата и час
Изберете надморска височина в метри

Изберете условия


Колко време можете да стоите на слънце и какъв защитен крем да използватеИндексът на биологически активната ултравиолетова радиация при ясно небе се изчислява по средния за България модел за зададената дата и час. На базата на този индекс се изчислява допустимото време за престой под преки слънчеви лъчи без предпазни средства, като се отчитат зададените по-горе тип кожа, надморска височина и наличие на условия за отражение-сняг, пясък, вода. Предлага се минимално допустим защитен фактор на слънцезащитен крем, който позволява безопасен престой два часа.

Научете още...