Слънчева ултравиолетова радиация

Как да се предпазим от вредното и въздействие, възползвайки се в максимална степен от полезните

и качества?

Слънчевата радиация е един изключително важен природен фактор, формиращ климата на планетата и влияещ върху всички живи организми и околната среда. Ултравиолетовата радиация е само една малка част от широкия спектър слънчеви лъчи достигащи земната повърхност. Отдавна известно е, че системния недостиг на УВ лъчи води до патологични изменения в човешкия организъм, наричани най-кратко “УВ недостатъчност”. В същото време, за съжаление, прекомерното облъчване с УВ лъчи може да нанесе и значителна вреда – най-вече върху очите и кожата.

В историята на своята еволюция, човешкият организъм е изградил своя защита срещу прекомерното действие на УВ лъчите, постигайки хармония в общуването с тези жизнено важни, но и опасни лъчи. Днес обаче, този въпрос придобива ново звучене. Човешката дейност деформира заплашително околната среда, нанасяйки трайни изменения в нея. Да припомним за известното на всички изтъняване на озоновия слой около Земята и т.н. “озонова дупка” над Южния полюс. Именно той – озоновият слой, е онази невидима преграда, която задържа в себе си значително количество от сънчевите УВ лъчи. Неговото изтъняване автоматично води до увеличаване на количеството слънчева УВ радиация достигаща до земната повърхност. Увеличение, към което човешкия организъм не се е приспособил. И докато за топлината, светлината и други фактори на заобикалящата го среда, човекът има сетива, помагащи му сам да намери съответния топлинен, светлинен и т.н. “комфорт”, това не се отнася за УВ лъчите, за които човешки сетива няма.

За Р. България, мониторинга на слънчевата УВ радиация е от особена важност, тъй като значима част от населението, занимаваща се със земеделие, строителство и др., е изложена практически целодневно на преките слънчеви лъчи. От друга страна туризмът и курортното дело, развиващи се като важен отрасъл на националната икономика, акцентуват именно върху идеалната комбинация между природни дадености и климатични фактори, основен сред които е точно продължителното слънчево греене.

Всичко това налага в наши дни регулярно да бъде информирана обществеността за необходимостта от дозирано използуване на този природен фактор. Отговаряйки на тази необходимост учените са дефинирали прост параметър, който да се използува като индикатор за възможностите и границите на полезно използване на УВ радиацията. Той е наречен Слънчев Ултравиолетов Индекс (УВ индекс). Това е просто едно число (от 1 до 12) показващо в относителни единици максималното количество сънчева ултравиолетова радиация, достигаща до земната повърхност в съответния ден и час, на съответното място.

 

Как да се предпазим?

1. При излагане на пряка слънчева светлина използувайте задължително

слънчеви очила, предпазващи очите от пряката УВ радиация.

2. Използувайки Таблица 1, определете Вашия тип кожа. Това е еднократна загуба на време, която ще ви помогне в бъдеще по-лесно да се информирате за полезната за Вас доза Ултравиолет.

3. Ако не разполагате с излишно време, или нямате желание да навлизате в подробности, информирайте се от Таблица 2 за ориентировъчно препоръчваното от нас време на престой под преки слънчеви лъчи за различните часове на деня през настоящия месец.

4. Проверете в нашия сайт стойността на УВ Индекса в момента.

5. Таблици 3 – 6 ще Ви помогнат да установите колко дълъг е за Вашия тип кожа периода на безопасно излагане под директните слънчеви лъчи. Не го превишавайте.

6. Ако желаете да останете по-дълго време на слънце, използвайте предписаните в същите таблици УВ предпазни масла, със съответно указания Фактор Предпазващ от Слънцето (ФПС). Посоченото на опаковката число (например 10) показва колко пъти , в сравнение с посоченото в Таблици 3-6 време, може да увеличите периода на безопасен престой под директни слънчеви лъчи, използвайки маслото със съответния ФПС.

7. Не забравяйте, че е препоръчително предпазното масло да се нанася повторно върху кожата на всеки 2-2,5 часа, както и след всяко къпане във водни басейни.

8. Най-накрая, посочените в Таблици 3-6 стойности се отнасят за периода на най-силно слънчево греене – около пладне. Ако желаете допълнително да уточните продължителността на Вашия престой, в зависимост от часовете на деня, консултирайте се и с Таблица 7.

 

 

ПРИМЕР:

1. Поставете Вашите слънчеви очила.

2. От Таблица 1 определяте Вашия тип кожа като “нормална”, т.е. Тип III.

3. Максималната стойност на УВ Индекса за днес е 10.

4. Използвайки Таблица 4 ( за нормална кожа), какъвто е Вашия случай, определяте, че безопасното за Вас време под директни слънчеви лъчи е не-повече от 25-30 минути.

5. Ако възнамерявате да прекарате на слънце по-дълго време – например около 5 часа ( 5x60=300минути), то задължително трябва да намажете всички открити части на тялото си с предпазно масло с ФПС поне 12 или повече.

6. Ако желаете допълнително да уточните продължителността на Вашия престой в зависимост от часовете на деня, консултирайте се и с Таблица 7.

Таблица 1

Класификация на типовете кожа

Това е приблизителна класификация на типовете кожа за населението на Европа.. Ако попадате между два типа, препоръчваме Ви да използвате като представителна за Вас по-светлия тип кожа - (по-малкото от двете числа)

Тип кожа

цвят коса

цвят очи

тип кожа

кожна реакция при излагане на слънце

I - силно чувствителна*

червена, светло руса

сини

много светла

винаги изгарят

II - чувствителна

руса

сини, зелени, пъстри

светла

обикновено изгарят

III - нормална

кафява

сиви до кафяви

светло кафява

понякога изгарят

IV-слабо чувствителна

тъмно кафява, черна

кафяви

кафява

не изгарят

*Към този тип кожа се включват и малки деца, чиято кожа е много по-тънка от нормално.

Таблица 2

Ориентировъчни стойности за време на безопасен престой под директни слънчеви лъчи през различните часове на деня, за всеки месец от годината, при ясно време

(минути)

 

Час \ Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

                         

9.00 - 11.00

100/50*

85/45*

75/40*

70/35*

65

60

60

65

90

-

-

-

                         

11.00 - 13.00

75/40*

60/30*

55/30*

45/25*

40

30

35

40

60

75

90

90/45*

                         

13.00 - 15.00

80/40*

65/35*

55/30*

40/20*

35

25

30

40

55

75

100

110/55*

                         

15.00 - 17.00

-

90/45*

75/40*

65/35*

55

45

50

60

75

-

-

-

                         

* безопасен престой при наличие на снежна покривка

Пояснение: Посочените минути за безопасен престой са пресметнати за нормална - Тип III кожа. Ако вашата кожа е силно чувствителна - Тип I, намалете престоя си два пъти в сравнение с посочените цифри.

Таблица 3

Тип I - силно чувствителна кожа

Ултравиолетов Индекс

УВ Индекс

Продължителност на безопасно излагане на слънце (минути)

Продължителност до болезнено изгаряне

(минути)

Предпазни средства

УВ масло с номер на предпазен фактор (номер)

Максимална продължителност при употреба на масло със съответен фактор (минути)

10 - повече

"много висок"

10

10

25+*

250+

7- 9

"висок"

20

20

15

300

4-6

"среден"

30

30

10

300

1-3

"нисък"

70

70

5

350

* 25+ означава предпазен фактор 25 или повече.

Таблица 4

Тип II - чувствителна кожа

Ултравиолетов Индекс

УВ Индекс

Продължителност на безопасно излагане на слънце (минути)

Продължителност до болезнено изгаряне

(минути)

Предпазни средства

УВ масло с номер на предпазен фактор (номер)

Максимална продължителност при употреба на масло със съответен фактор (минути)

10 - повече

"много висок"

20

40

15

300

7- 9

"висок"

30

70

10

300

4-6

"среден"

40

100

8

320

1-3

"нисък"

80

150

4

320

Таблица 5

Тип III - нормална кожа

Ултравиолетов Индекс

УВ Индекс

Продължителност на безопасно излагане на слънце (минути)

Продължителност до болезнено изгаряне

(минути)

Предпазни средства

УВ масло с номер на предпазен фактор (номер)

Максимална продължителност при употреба на масло със съответен фактор (минути)

10 - повече

"много висок"

25

55

12

300

7- 9

"висок"

35

100

8

280

4-6

"среден"

60

130

5

300

1-3

"нисък"

110

200

3

330

Таблица 6

Тип IV- слабо чувствителна кожа

Ултравиолетов Индекс

УВ Индекс

Продължителност на безопасно излагане на слънце (минути)

Продължителност до болезнено изгаряне

(минути)

Предпазни средства

УВ масло с номер на предпазен фактор (номер)

Максимална продължителност при употреба на масло със съответен фактор (минути)

10 - повече

"много висок"

30

70

10

300

7- 9

"висок"

45

130

7

315

4-6

"среден"

80

180

4

320

1-3

"нисък"

150

300

2

300

Таблица 7

Време на безопасен престой под директни слънчеви лъчи в различните часове на деня, в зависимост от прогнозираната стойност на УВ Индекса, за различните типове кожа

(минути)

УВ Индекс

много висок 10 +

висок 7 - 9

среден 4 - 6

час \ тип кожа

I тип

II тип

III тип

IV тип

 

I тип

II тип

III тип

IV тип

 

I тип

II тип

III тип

IV тип

                             

7.00 - 9.00

50

75

100

-

 

65

100

-

-

 

-

-

-

-

                             

9.00 - 11.00

30

45

60

75

 

35

50

65

80

 

45

70

90

-

                             

11.00 - 13.00

15

20

30

40

 

20

30

40

50

 

30

40

60

80

                             

13.00 - 15.00

10

20

25

30

 

20

30

35

45

 

30

40

60

80

                             

15.00 - 17.00

25

35

45

55

 

30

45

60

75

 

40

60

80

100

                             

Таблица 8

Връзка между УВ Индекс измерен в момента и време на безопасен престой под директни слънчеви лъчи,в зависимост от типа кожа (минути)

УВ Индекс \ Тип кожа

Тип I

Тип II

Тип III

Тип IV

         

3

55

85

110

135

         

4

45

70

90

110

         

5

40

60

75

95

         

6

30

45

60

75

         

7

25

40

50

65

         

8

20

30

40

50

         

9

17

25

35

45

         

10

15

20

30

40

         

11&12

10

15

25

30