Национален Институт по Метеорология и Хидрология

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География- Българска Академия на Науките

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

ЗАМЪРСИТЕЛИ

 
72-часова прогноза:
NO2
O3
SO2
PM10
PM2.5
AQI
UTCI
Описание на системата за прогноза
на атмосферното замърсяване (KWFS) (PDF)
Българско законодателство за Озон (O3)
Краткосрочна целева норма (КЦН):
120 μg/m3 (8-часов дневен максимум),
не повече от 25 превишавания за година.
Информационен средночасов праг: 180 μg/m3
Авариен средночасов праг: 240 μg/m3
 

ОБЛАСТИ

 
 
 
 
 
Постави курсора на PLAY за анимация