Национален Институт по Метеорология и Хидрология

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География- Българска Академия на Науките

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

ЗАМЪРСИТЕЛИ

 
72-часова прогноза:
NO2
O3
SO2
PM10
PM2.5
AQI
UTCI
Описание на системата за прогноза
на атмосферното замърсяване (KWFS) (PDF)
Българско законодателство за PM2.5
Средногодишна норма: 20 μg/m3,
не се разрешава превишаването й.
 

ОБЛАСТИ

 
 
 
 
 
Постави курсора на PLAY за анимация