UV индекс за България днес


На тази карта е представена дневната прогноза за ултравиолетовия индекс за територията на България. Той ежедневно се изчислява за всеки час чрез средния модел за страната, който отчита също и влиянието на надморската височина. За по-добрата визуализация на прогнозата е използвана международно приета скала за индекса-колкото по-висок е той, толкова по-внимателни трябва да бъдем, когато се излагаме на Слънце.

На тази страница всеки потребител може да получи информация за UV-индекса за избран ден, час и подложна повърхност и да получи препоръка за слънцезащитния крем, с който да се предпази от изгаряне в зависимост и от собствения си тип кожа.

Научете нещо повече.