Национален Институт по Метеорология и Хидрология

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География- Българска Академия на Науките

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

ЗАМЪРСИТЕЛИ

 
72-часова прогноза:
NO2
O3
SO2
PM10
PM2.5
AQI
UTCI
Описание на системата за прогноза
на атмосферното замърсяване (KWFS) (PDF)
Българско законодателство за NО2:
Средночасова норма (СЧН): 200 μg/m3,
допустимо превишаване 18 пъти на година.
Средногодишна норма (СГН): 40 μg/m3.
Авариен средночасов праг: 400 μg/m3.
 

ОБЛАСТИ

 
 
 
 
 
Постави курсора на PLAY за анимация