NIGGG
Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География
EOARD
Глобални емпирични TEC модели на базата на данни от CODE TEC
Тоталното електронно съдържание (ТЕС) на йоносферата е важен параметър за разпространението на радиовълните в йоносферата. Информацията за измененията на TEC e от решаващо значение за функционирането на системите за спътникова навигация като Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS), и бъдещата система Galileo.
Разработени са два глобални емпирични модела на ТЕС като са използвани данните на Center for Orbit Determination of Europe (CODE) (ftp://ftp.aiub.unibe.ch/CODE/) за 13 години, 1999-2011. Фоновият TEC модел (за подробности вижте двата PDF файла, [PDF1], [PDF2]) предлага карти на 31-дневните пълзящи медиани на TEC за един месец напред при дадено UT. ТЕС моделът на влиянието на геомагнитната активност (за подробности вижте PDF файла) представя карта на актуалния ТЕС и карти на ТЕС за следващите 24 часа.
Разработката на ТЕС моделите е финансирана от European Office of Aerospace Research and Development (EOARD), Air Force Office of Scientific Research, Air Force Material Command, USAF, по договор FA8655-12-1-2057 с ръководител Д. Панчева (за контакт).

НОВО! Прогноза на TEC над Балканския полуостров.

1. Глобален емпиричен фонов модел на ТЕС 2. Глобален емпиричен модел на влиянието на геомагнитната активност върху ТЕС

Часовите карти на медианите на ТЕС за 1 януари 2012 г. показват как фоновият модел отразява аномалията на ТЕС над морето Уедъл в Антарктика.

Аномалиите на ТЕС от геомагнитен произход, изразени от релативното отклонение на ТЕС от 15-дневната медиана (rTEC) за 29 октомври - 01 ноември 2003 г. демонстрират реакцията на глобалния ТЕС на известната Halloween геомагнитна буря. Подробно сравнение между данни и модел - ТУК


Вижте повече...

Вижте повече...
Обратно
Обратно