Национален Институт по Метеорология и Хидрология

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География- Българска Академия на Науките

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

ЗАМЪРСИТЕЛИ

 
72-часова прогноза:
NO2
O3
SO2
PM10
PM2.5
AQI
UTCI
Описание на системата за прогноза
на атмосферното замърсяване (KWFS) (PDF)
Универсален топлинен индекс (UTCI) PDF:
> 46°: Изкл. силно топлинно натоварване
32°- 38°: Силно топлинно натоварване
26°- 32°: Средно топлинно натоварване
9°- 26°: Няма топлинно натоварване
0°- 9°: Леко охлаждащо натоварване
-13°- 0°: Средно мразово натоварване
-27°--13°: Силно мразово натоварване
-40°--27°: Мн. силно мразово натоварване
< -40°: Изкл. силно мразово натоварване
 

ОБЛАСТИ

 
 
 
 
 
Постави курсора на PLAY за анимация