Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География-
Българска Академия на Науките
Национален Институт по Метеорология и Хидрология

БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

ПЛОВДИВ

ВАРНА

Азотен диоксид (NO2) Озон
(O3)
Серен диоксид
(SO2)
Фини прахови частици(PM10) Фини прахови частици(PM2.5) Индекс за качество на въздуха
(AQI)
Доминантен замърсител (DPI) Универсален топлинен индекс (UTCI)
17Юли18Юли19Юли

В рамките на Националната Научна Програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, финансирана от МОН, бе създадена системата за прогноза на химическото време (замърсяване на въздуха). С нея се визуализира 72 часовата прогноза за замърсяването на въздуха в реално време, започвайки от 00:00 часа на текущия ден и продължаваща още два дни напред за територията на България с разделителна способност от 3 km и на 3 избрани града – София, Пловдив и Варна с разделителна способност от по 1 km.

За всяка от изброените области могат да се изберат някой от 5те основни замърсителя - Азотен диоксид (NO2), Озон (O3), Серен диоксид (SO2), Фини прахови частици с размер под 10 µm (PM10), Фини прахови частици с размер под 2.5 µm (PM2.5), от които се изчислява и визуализира Индекса за качество на въздуха (AQI). Системата прави прогноза и на Универсалния топлинен индекс (UTCI) показващ топлинния комфорт/дискомфорт на човешкото тяло.

Универсалният топлинен индекс (UTCI)

Универсалният топлинен индекс (UTCI) се определя от температурата на въздуха, влажността и скоростта на вятъра в околната среда, както и от слънчевото греене. Допълнително, в определянето на индекса участва и топлинното излъчване от околните тела. Той отразява усещането за топлинен комфорт при различни метеорологични условия, вследствие на физиологичните реакции на човешка, свързани със системата за терморегулацията на тялото. Числената му стойност е в температурни единици (градуси по Целзий), и е категоризирана в 10 класа според степента на топлинното натоварване при високи положителни и ниски отрицателни температури.

UTCI (°C) Категория на топлинен стрес Физиологични реакции
Над 46 Изключително силно топлинно натоварване Рязко нарастване на телесната температура. Рязко намаляване на топлоотделянето. Рязко нарастване на потенето.
38 ÷ 46 Много силно топлинно натоварване Телесната температура нараства в рамките на 30 минути
32 ÷ 38 Силно топлинно натоварване Засилване на темпа на потене. Телесната температура нараства в рамките на 120 минути. Моментно нарастване на кожната температура
26 ÷ 32 Средно топлинно натоварване Промяна на скоростта на потене, телесната средната кожна температура, както и тази на лицето и ръцете. Поява на потене в рамките на 30 минути. Рязко нарастване на мокротата на кожата
9 ÷ 26 Няма топлинно натоварване Приблизително постоянна телесна температура.
9 ÷ 0 Леко охлаждащо натоварване Спадане на температурата на ръцете. Препоръчва се използването на ръкавици.
0 ÷ -13 Средно мразово натоварване Спадане на температурата на ръцете. Поява на спад в телесната температура. Болезнено спадане на температурата на лицето.
-13 ÷ -27 Силно мразово натоварване Вкочаняване на ръцете. Спадането на лицевата температура. Телесната температура намалява в рамките на 30 до 120 минути.
-27 ÷ -40 Много силно мразово натоварване Поява на мускулно треперене. По-силно намаляване на телесната температура. Поява на вкочаненост в рамките на 30 минути. Опасност от поява на повърхностно. измръзване в рамките на 120 минути. Повишена опасност от поява на повърхностно измръзване при спадане на лицевата температура.
Под -40 Изключително силно мразово натоварване По-рязко спадане на телесната температура. Настъпване на повърхностно измръзване в рамките на 30 минути.

https://urbansis.eu/universal-thermal-climate-index/