Българската информационна система за прогнозиране на химическото време е създадена на базата на системата US EPA Models-3: MM5 (метеорологичен препроцесор), SMOKE (емисионен препроцесор) и CMAQ (модел на химическия транспорт). Метеорологични данни за системата са NCEP Global Forecast data. В момента системата се включва автоматично веднъж на ден. Прогнозният период е 3 дни (72 часа).

Общото количество озон в атмосферата се измерва в Добсънови единици (DU), които представят височината на общото количество озон, приведена към нормално налягане и температура в единици 0.01 мм.
Стойностите му варират значително в зависимост от сезона. За периода 1996 - 2013 г. се наблюдава тенденция за увеличение на озона над България с около 0.3 DU за година.

През м. януари 2023 г. средномесечната стойност е: 325

През м. януари 2022 г. тя е била: 335

Нивото на ултравиолетовата радиация се представя с UV - индекс, при стойности под 2 нивото се счита за ниско, при стойности от 2 до 5 - средно, а над 5- високо. В момента: UV-радиация в София - ОТСЪСТВУВА. Не е необходима защита.

Освен от денонощното време и сезона, UV- индексът зависи от облачността. В прогнозата за утре със син цвят са показани вероятните стойности.

Векторът на земното магнитно поле в дадена точка от Земята се представя със своите три компоненти - хоризонтална компонента, ъгъл между посоката на хоризонталната компонента и географския север (деклинация) и вертикална компонента. И в спокойни условия компонентите се променят в течение на всяко денонощие в малки граници, а при магнитни бури техните вариации се засилват многократно.

През изминалото денонощие: Изменението на хоризонталната компонента е: 68 nT (0.29 процента от средната стойност 23783 nT). Това отговаря на спокойно състояние
Оценъчни локални геомагнитни К - индекси от станция "Панагюрище"
  00-03UT 03-06UT 06-09UT 09-12UT 12-15UT 15-18UT 18-21UT 21-24UT
05.02 00 01 01 01 01 01 02 02
06.02 03 03 03 03 03 02 03 05
07.02 04 03 03 03 03 03 03  

Геомагнитната активност е мярка за смутеност на земното магнитно поле в глобален мащаб и се представя с Kp - индекс. Стойности под 4 означават спокойно състояние, стойности между 4 и 5 - активно, над 5- магнитна буря.

Състояние в момента: СПОКОЙНО. Тричасов индекс - 3
През последните 24 часа: АКТИВНО. Максимален тричасов индекс - 4
ЛЕГЕНДА: СПОКОЙНО АКТИВНО БУРЯ ПРОГНОЗА

Представените прогнозни критични честоти на йоносферата над България могат да бъдат полезни на радиолюбителите и на всички, които се занимават с късовълнови радиосвръзки. Освен от денонощното време и сезона, те зависят и от нивото на геомагнитната активност през последното денонощие.

Състояние на йоносферата днес: СЛАБО СМУТЕНО.

Представените карти на тоталното електронно съдържание (TEC) в йоносферата могат да бъдат полезни за GNSS навигационните системи. Освен от денонощното време и сезона, глобалното разпределението на TEC зависи и от нивото на геомагнитната активност през последното денонощие.

Състояние на йоносферата днес: СЛАБО СМУТЕНО.

Националната перманентна GNSS (Global Navigation Satellite Systems) мрежа се състои от 20 перманентни GPS/GNSS станции, чиито данни се архивират, обработват и анализират в Център за обработка и анализ. Обработката и анализът на измерванията позволява да се извършва мониторинг на съвременните движения на земната кора в България и Балканския полуостров и, съвместно със сеизмичната информация, да се оценява сеизмичния риск.